New

Read More >

TechGadget

Latest Tech Gadget

Okul tatillerinde din dersi

Okul tatillerinde din dersi

14 Rebîulâhir 1440 (21 Aralık 2018)

استعيذ بالله:
نذمَا يَتَذَكذرُ أُولُو
ِ
قُلْ هَلْ يَسْ تَوِي ا ذ لَِّينَ يَعْلَمُونَ وَا ذ لَِّينَ لََ يَعْلَمُونَ ا
الَْْلْبَابِ
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ع لَى لُِ ك مُسْ مِ لم

Muhterem Müslümanlar,

İslam Dini, insanların dünya hayatında da ahiret hayatında da mutlu olmalarını temin eder. Gerçek mânâda dünya ve ahiret mutluluğunun yolu ise, iman ve güzel ahlak sahibi olmak, faydalı bilgileri öğrenmek ve gereklerini yerine getirmekten geçer.

Dînî Eğitimin hedefi, insanı hakikate, adâlete, iyiliğe ve mutluluğa eriştirmek ve Allah’a ulaştırmaktır. Kâmil insan dediğimiz iyi insanı yetiştirmek ise ancak küçük yaşta eğitime başlamak suretiyle mümkün olur. Neticesinde dünya ve ahiret mutluluğu olan bir işte geç kalmak, hata yapmaktır. Onun için de acele etmek gerekir. Çocuk sahibi olmak en büyük nimetlerden biridir. Ancak Allah’ın ihsan ettiği bu nâdide varlığın değerini iyice düşünerek, iyi insan olarak yetiştirmek, bu nimetin kadrini anlamaktır.

Bizler, üzülerek ifade etmek gerekirse eğitim konusunda yeterli durumda değiliz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), eğitim ve öğretim konusunda her imkanı değerlendirmiş ve bu mânâda âdetâ seferberlik ilan etmiş; önümüzde en güzel örnek olmuştur.

Değerli Mü’minler,

İnsâni ve ahlâki değerlerin hergün biraz daha yozlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. İnancımız ve insanlık için faydalı hizmetler üretecek insana bu gün daha çok ihtiyacımız var. Bunun çaresi ise eğitimdir. Dikkat ederseniz insan eğitimi, bu gün dünyada kundakta başlıyor ve insanın son nefesinde sona eriyor.

Hepimizin okul çağında çocuklarımız, torunlarımız ve gençlerimiz var. Eğitimi bir ömür uzunluğunda ele alırsak, yıl boyunca devam eden hafta sonu dersleriyle yetinemeyiz. Onun için de ara tatilleri de -ki bugün başlayan yıl sonu tatili bunlardan biridir- değerlendirmeye tâbi tutmamız gerekir.
Öteden beri her sene ara tatiller döneminde, çocuklarımıza dinini, insâni ve ahlâki vazifelerini öğretmeye çalışıyoruz. Gayemiz neslimizi daha bilgili, daha ahlaklı, insanlığa daha faydalı işler yapabilecek duruma getirmektir. Böylece içinde yaşadığımız ülkelerde huzur ve sükuna yardımcı olmak istiyoruz.

Çünkü biz en büyük düşmanın cehâlet, en büyük huzursuzluk kaynağının ise ahlâki bozulma olduğuna, Eğitimin ise bunların yegâne çaresi olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz “İlim öğrenmek her bir erkek ve hanım mümin üzerine farzdır” ikâzını baş tacı ediyoruz.
http://www.vikz.de/index.php/Freitagspredigten.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir