New

Read More >

TechGadget

Latest Tech Gadget

Bunca Tecrübeye Rağmen Nasıl Tarım Yapıyoruz

Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan ülkemizde tarım öğreniminin 173. Yıldönümü münasebetiyle bir basın açıklaması yayınladı. 

Taşan açıklamasında “Ülkemizde 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan tarımsal eğitim-öğretim; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarımızın çabaları ile bugünkü yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Tarım, İnsanoğlunun toplayıcılık ve avcılıktan sonra, üretim amacıyla toprağı kullanmayı öğrenmesi ile geçtiği yerleşik yaşamın temelidir. Kısacası, Tarım, insanoğlunun yerleşik tarihi kadar eskidir.
Dünya nüfus artışına paralel olarak tarımsal ürünlere olan talebin artışı, tarımı daha da önemli hale getirmiştir. Bu nedenle tarım stratejik sektörlerin en başında gelmektedir.
Bazı ülkelerin yaşadığı acı tecrübeler, tarım ve gıdada bağımsızlığın önemini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda gelişmiş ülkeler tarım ve gıdayı dış politika enstrümanı olarak kullanmaktadırlar.
21. Yüzyılda artık sadece bir geçim kaynağı olmaktan çıkıp uluslararası alanda güç ve stratejik rekabetin en önemli unsuru haline gelen tarımın öğretiminde bugün bilimin ve teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılırken, bir yandan da insan sağlığı ve doğanın sürdürülebilirliğinin dengesini gözeten, disiplinler arası ve çok yönlü bir işbirliği dikkati çekmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu büyük tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilmesi için eğitim-öğretime, araştırma ve yayın faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Günün şartlarına göre teknolojiyi kullanarak yüksek verim ve istenilen kalitenin elde edilmesine yönelik yapılacak bilinçli bir tarımsal üretim ancak toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik tanımlanmış bir tarımsal üretim sayesinde gerçekleşebilecektir.
Bugün tarımda geldiğimiz noktaya baktığımızda öğrencilerin, mezun olurken Devlet Memurluğu yapma hedefi dışında, özel sektörde istihdamı ve kendi işini kurabilme düşüncesinde olması gerekmektedir.
1970’li yıllarda 4 Ziraat Fakültesi varken bugün sayı on misli artmıştır. Her yıl yaklaşık 5-6 bin civarında ziraat mühendisi mezun olmaktadır. Ülkemizde diğer çoğu mesleklerde olduğu gibi Ziraat Mühendisliği alanında da maalesef bir planlama olmadığından, ihtiyaç tespiti de yapılmadığından, on binlerce Ziraat Mühendisi mesleklerini icra edememektedir. Bin bir zahmetle yetişen ziraat mühendislerinin başka alanlarda çalışması veya işsiz olması ülkemiz için önemli bir kayıptır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılında uygulamaya konulan “Sertifikalı tarım danışmanlığı” uygulaması ile tarımı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde ilk defa özel yayım sistemi devreye girmiş, on binlerce yetişmiş ziraat mühendisinin serbest olarak danışmanlık mesleğini icra etmesi, dolayısıyla kendi hesabına çalışma imkânı da sağlanmış olacaktı. Ancak bu sistem, Bakanlığın yeniden yapılanmasıyla birlikte 2011 Yılından sonra çok değişikliğe uğramış, Çiftçi örgütlerine danışman sayısı kısıtlaması getirilmiş, bugün itibariyle sertifika sahibi birçok ziraat mühendisi devre dışında kalmıştır. Sertifikalı Tarım Danışmanlığı sisteminin yeniden revize edilerek aktif hale getirilmesi çok önemlidir.
Ziraat Fakültelerinin birçoğunun uygulama alanı olmadığından dersler nazari olarak işlenmekte olup, laboratuvar eksikliği, teori ile pratiğin birleştirilememesi meslektaşlarımızın yetişmesi açısından kaliteyi önemli ölçüde düşürmektedir. Ziraat Fakültelerinde mesleki derslerin yanı sıra, iletişim ve yayım teknikleri, kişisel gelişim ve yönetim teknikleri gibi derslerin de verilmesi gerekir. Biranda çok miktarda ziraat fakültesi açılmasıyla akademik kadro sıkıntısı da çekilmiş, bu da eğitimdeki kaliteyi düşürmüştür.
Bitkisel üretimde, toprak yapısı, toprak işleme, iklim, sulama, tohum, gübreleme, ekim teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat tekniği; hayvansal üretimde ise hayvanın damızlık vasfı, yemleme, hayvan barınaklarının teknik ve hijyenik özellikleri gibi pek çok faktör verimliliği ve kaliteyi etkilemekle birlikte en önemli faktörün eğitim olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Tarımda üretimi artırarak hayat standardını yükseltecek, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına imkân sağlayacak tarım politikalarının başarılı uygulanması için de teknik donanıma sahip, iyi yetişmiş teknik ekip ile geleceğimize yön verecek, tarım sektörünün talebini karşılayacak, bilgilerini sahaya ve çiftçilerimize aktarabilecek donanımdaki ziraat mühendislerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemizin bugünkü modern tarıma ulaşmasında her türlü fedakârlığı gösteren öğretim üyelerimizi rahmet ve minnetle anarken tarım öğreniminin 173. yıldönümünün değerli öğretim üyelerimize, sevgili öğrencilerimize ve ülkemiz tarımına hayırlar getirmesi temennisiyle saygılar sunarım” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir